Giá Xe Vinfast Cập Nhật

Bảng Giá Xe
VinFast Fadil bản Tiêu chuẩn (Base): 336.500.000 đ
VinFast Fadil bản Nâng cao (Plus): 413.100.000 đ
VinFast Fadil bản Cao Cấp: 449.100.000 đ
Bảng Giá Xe
Lux A2.0 sedan tiêu chuẩn: 929.435.000 đ
Lux A2.0 sedan nâng cao: 1.001.595.000 đ
Lux A2.0 sedan cao cấp: 1.136.842.000 đ
Bảng Giá Xe
VinFast LUX SA2.0 tiêu chuẩn: 1.220.965.000 đ
VinFast LUX SA2.0 nâng cao: 1.318.704.000 đ
VinFast LUX SA2.0 cao cấp: 1.483.134.000 đ
Bảng Giá Xe
VinFast VF e34: 690.000.000 đ
Bảng Giá Xe
Vinfast VF8 Eco: 1.057.100.000 đ
Vinfast VF8 Plus: 1.237.500.000 đ
Bảng Giá Xe
Vinfast VF9 Eco: 1.443.200.000 đ
Vinfast VF9 Plus: 1.571.900.000 đ